Terug naar Index : klik op Leeuwtje

Natuurlijk zijn er aan het lidmaatschap van de bond en het deelnemen aan wedstrijden kosten verbonden, omdat de organisatie hiervan ook geld kost. De informatie is in tweeen gesplitst:

Contributie

Schakers kunnen op meerdere wijzen lid zijn van de KNSB, bijvoorbeeld als lid van een schaakclub, als lid van de NBC, als lid van de Computer Schaakvereniging Nederland enz. De KNSB maakt derhalve onderscheid tussen zgn. hoofdleden en dubbelleden. Het belangrijkste doel is voorkomen dat schakers het KNSB-blad twee of zelf drie keer ontvangen (en betalen). Veel NBC-leden zijn lid van een schaakclub. Bij de een, meestal de schaakclub, zijn zij hoofdlid, bij de ander (bijv. de NBC) dus dubbellid. Zij ontvangen Schaakmagazin via de organisatie waarbij zij hoofdlid zijn. Dit heeft konsekwenties voor de hoogte van de contributie : voor hoofdleden bedraagt de NBC- contributie € 35 per jaar, en voor dubbelleden € 25 per jaar (voor leden t/m 19 jaar zijn deze bedragen  € 25 respectievelijk € 15).

NB : Een clubschaker, die bij de NBC als dubbellid “in de boeken staat” wordt na het opzeggen van het lidmaatschap bij zijn schaakclub automatisch hoofdlid bij de NBC !

inschrijfgeld voor internationale wedstrijden

Het deelnemen aan wedstrijden kost naast inschrijfgeld ook nog iets om de zetten aan uw tegenstanders over te brengen. Bij schaker per email cq webserver zijn dat de kosten van een internetaansluiting, en de (eventuele) telefoonkosten nodig voor het versturen cq doen van uw zet. Bij postschaak is dat beduidend meer. Als u uw zetten per briefkaart verstuurt, kost dat per zet 0,79 euro (Europa). Bij 6 partijen van 30 zetten, zonder indien-zetten, is dat € 142,20 !