Terug naar Index : klik op Leeuwtje

Statuten, Huishoudelijk en Wedstrijdreglement zijn PDF bestanden.

Contactpersonen : Deze informatie heeft als motto :

"voor Wat moet ik bij Wie zijn"

Bij de adresgegevens heb ik mij beperkt tot het "noodzakelijke"