Terug naar Index : klik op Leeuwtje

Contactpersonen : ICCF Wedstrijden

Inschrijven voor  ICCF wedstrijden door :

1/ Overmaken inschrijfgeld naar Postgiro 13 65 400 t.n.v. Penningmeester NBC te Elburg onder vermelding van het gewenste toernooi.

2/  En bij webservertoernooien  tevens een email naar Joop Jansen.

Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de inschrijving doorgestuurd naar de ICCF.

Contactpersoon, tevens “Helpdesk” :

Joop Jansen

Email : jannesnelleke@home.nl

Randenrade 6, 5807 BM Oostrum

Telefoon : 06-36297188