Terug naar Index : klik op Leeuwtje

Reglement van de N.B.C. Plaatsingscommissie

De Plaatsingscommissie van de NBC bestaat tenminste uit 3 leden van de NBC en een NBC bestuurslid.

De NBC leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Het NBC bestuurslid heeft een vaste plaats.

De Plaatsingscommissie vergadert als zij dat  nodig vindt.Meestal is dat 2 keer per jaar.

De leden van de Plaatsingscommissie ontvangen geen vergoeding  maar kunnen wel hun onkosten vergoed krijgen.

De Plaatsingscommissie  regelt zelf haar functies (voorzitter en secretaris).

De taken van de Plaatsingscommissie  zijn:

Adviseren inzake de plaatsing van spelers in nationale en internationale toernooien.

Invitaties voor toernooien die bij de Algemeen Wedstrijdleider binnenkomen, worden aan de Plaatsingscommissie  voorgelegd. De Plaatsings-commissie  adviseert over de plaatsing en benadert desgewenst de betrokkene(n).

Zij geeft advies als gevraagd wordt naar plaatsing in Nederlandse groepen.

De Plaatsingscommissie  hanteert ratinglijsten. Zij dient op de hoogte te blijven van de laatste

gegevens.

Bij het advies kan de Plaatsingscommissie  rekening houden met bijzondere omstandigheden.